Znak postępowania ZZP-197/20
Data zamieszczenia 09.10.2020

Koncentrat fibrynogenu.  Znak postępowania: ZZP-197/20

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała
Telefon kontaktowy: +48 729 054 223 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 9/10/2020 r. pod numerem: 2020/S 197-474606

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/18210/details

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content