Znak postępowania ZZP-141/20
Data zamieszczenia 09.06.2020

Koncentrat fibrynogenu. Znak postępowania: ZZP-141/20

Osoba prowadząca: Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 9/06/2020 r. pod numerem: 2020/S 110-266263

Platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/15067/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content