Znak postępowania ZZP.ZP.411.89.2023 części: 1÷2
Data zamieszczenia 26.05.2023

Koncentrat fibrynogenu; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.89.2023 części: 1÷2

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26.05.2023 r. pod numerem: 2023/S 101-315959

przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content