Znak postępowania ZZP.ZP.411.145.2023 części: 1÷2
Data zamieszczenia 08.09.2023

Koncentrat fibrynogenu; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.145.2023 części: 1÷2

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.09.2023 r. pod numerem: 2023/S 173-540833

przekierowanie na Platformę

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content