Znak postępowania ZZP-203/18
Data zamieszczenia 08.11.2018

Koncentrat Fibrynogenu. Postępowanie znak: ZZP-203/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 645859-N-2018 z dnia 08/011/2018

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.08
Rozmiar pliku 161,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.08
Rozmiar pliku 237,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.08
Rozmiar pliku 174,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.08
Rozmiar pliku 177,71 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.08
Rozmiar pliku 103,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.11.08
Rozmiar pliku 132,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.11.08
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.16 09:42:26
Rozmiar pliku 97,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.22
Rozmiar pliku 62,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.01.14
Rozmiar pliku 77,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content