Znak postępowania ZZP-176/19
Data zamieszczenia 19.08.2019

Koncentrat fibrynogenu.

Osoba prowadząca: Kinga Piętowska
Faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19/08/2019r. pod numerem: 2019/S 158-390166

Platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/7669/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content