Znak postępowania ZZP-39/20
Data zamieszczenia 10.01.2020

Koncentrat fibrynogenu. Część 1-2. Postępowanie znak: ZZP-39/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10.01.2020 r. pod numerem: 2020/S 007-010637

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content