Znak postępowania ZZP-88/20
Data zamieszczenia 10.04.2020

Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC). ZZP-88/20

Osoba prowadząca: Jacek Stępień
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10.04.2020 r. pod numerem: 2020/S 072-170818

Platforma

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content