Znak postępowania ZZP-212/20
Data zamieszczenia 13.11.2020

Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC). Znak postępowania: ZZP-212/20

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała
Telefon kontaktowy: +48 729 054 223 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 13/11/2020 r. pod numerem: 2020/S 222- 543405

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/19635/details

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content