Znak postępowania ZZP.ZP.411.17.2024
Data zamieszczenia 18.01.2024

Koncentrat czynników zespołu protrombiny PCC wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; znak postępowania: ZZP.ZP.411.17.2024 części 1÷2

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 18.01.2024 r. pod numerem: 2024/S 013-033844

Przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content