Znak postępowania ZZP.ZP.411.103.2024 części 1÷2
Data zamieszczenia 07.06.2024

Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC) wraz z dostawą do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; znak postępowania: ZZP.ZP.411.103.2024 części 1÷2

 

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 07.06.2024 r. pod numerem: 338736-2024 – Procedura konkurencyjna

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content