Znak postępowania ZZP-69/20
Data zamieszczenia 20.02.2020

Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC); postępowanie znak: ZZP-69/20

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.02.2020 r. pod numerem: 2020/S 036-084630

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content