Znak postępowania ZZP-149/19
Data zamieszczenia 11.07.2019

Koncentrat czynnika VII Factor.

Osoba odpowiedzialna: Kinga Piętowska
Faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 11/07/2019 r pod numerem: 2019/S 132-323579

Link do postępowania:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/6819/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content