Znak postępowania ZZP-66/19
Data zamieszczenia 19.03.2019

Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII; Część 1-2; Postępowanie znak: ZZP-66/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 19.03.2019 pod numerem: 2019/S 055-126387

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/4118/details

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content