Znak postępowania ZZP-208/20
Data zamieszczenia 28.10.2020

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi; postępowanie znak: ZZP-208/20 części 1÷2

 

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28.10.2020 r. pod numerem: 2020/S 210-512551.

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content