Znak postępowania ZZP.ZP.411.01.2024
Data zamieszczenia 24.11.2023

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z sukcesywnymi dostawami do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz miejsc zamieszkania pacjentów; znak postępowania: ZZP.ZP.411.01.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kinga Piętowska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 24.11.2023 r. pod numerem: 2023/S 227-714537

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content