Znak postępowania ZZP-95/21
Data zamieszczenia 06.07.2021

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi; postępowanie znak: ZZP-95/21

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Paulina Wrzosek

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06.07.2021 r. pod numerem: 2021/S 128-338951

przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content