Znak postępowania ZZP-47/19
Data zamieszczenia 04.03.2019

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII (osoczopochodnego lub rekombinowanego); postępowanie znak: ZZP-47/19

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.03.2019 r. pod numerem: 2019/S 044-100071

przekierowanie na Platformę

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content