Znak postępowania ZZP.ZP.411.97.2023
Data zamieszczenia 26.06.2023

Koncentrat czynnika krzepnięcia VII; postępowanie znak: ZZP.ZP.411.97.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26.06.2023 r. pod numerem: 2023/S 120-379488

przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content