Znak postępowania ZZP-94/20
Data zamieszczenia 07.04.2020

Koncentrat czynnika krzepnięcia VII

Osoba prowadząca: Kinga Piętowska
Faks: +48 22 8833513

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 07/04/2020 pod numerem: 2020/S 069-163496

Link do postępowania:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/13303/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content