Znak postępowania ZZP.ZP.411.20.2024
Data zamieszczenia 26.01.2024

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego); znak post. ZZP.ZP.411.20.2024

Osoby prowadzące postępowanie: Paulina Wrzosek, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.01.2024 r. pod numerem: 2024/S 019-053114

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content