Znak postępowania ZZP-44/18
Data zamieszczenia 04.04.2018

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) z dostawą do magazynu depozytowego narodowego centrum krwi części 1÷2, Postępowanie znak: ZZP-44/18

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl, m.gorski@zzprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 04.04.2018 r., pod numerem: 2018/S 065-144276

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 142,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 222,48 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 119,51 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 138,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 177,75 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.05
Rozmiar pliku 71,91 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.05
Rozmiar pliku 139,46 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04
Rozmiar pliku 138,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.05
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.05
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

nowy druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.04.05
Rozmiar pliku 128,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.05 12:48:01
Rozmiar pliku 839,97 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

odpowiedź na pytanie

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.23 09:28:37
Rozmiar pliku 834,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.10 11:54:46
Rozmiar pliku 62,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.22
Rozmiar pliku 66,95 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.09.24
Rozmiar pliku 159,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content