Znak postępowania ZZP.ZP.411.71.2024 części: 1-2
Data zamieszczenia 08.04.2024

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z dostawą do magazynu depozytowego Narodowego Centrum Krwi; znak postępowania: ZZP.ZP.411.71.2024 części: 1-2

 

Osoby prowadzące postępowanie: Marcin Górski, Kamila Pierzchała

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 08.04.2024 r. pod numerem: 203498-2024 – Procedura konkurencyjna

przekierowanie na platformę zakupową

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content