Znak postępowania ZZP-86/19
Data zamieszczenia 10.05.2019

Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny aPCC

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10/05/2019 r. pod numerem:2019/S 090-215097

E-platforma

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content