Znak postępowania ZZP-198/18
Data zamieszczenia 05.11.2018

Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC).

Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 02/11 2018 pod numerem: 2018/211-481884

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/2021/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content