Znak postępowania ZZP-45/18
Data zamieszczenia 21.03.2018

KONCENTRAT AKTYWOWANYCH CZYNNIKÓW ZESPOŁU PROTROMBINY (aPCC), CZĘŚCI 1÷3, POSTĘPOWANIE ZNAK:ZZP-45/18

Dane kontaktowe:
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 20.03.2018 r., pod numerem:  Nr 2018/S 055-121103

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 152,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 217,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 125,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 142,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 162,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 70,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 134,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.03.21
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

protokół z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.04 09:57:11
Rozmiar pliku 59,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wybór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.04.09
Rozmiar pliku 65,02 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

udzielenie zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.05.17 08:48:19
Rozmiar pliku 147,12 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content