Znak postępowania ZZP-209/20
Data zamieszczenia 11.11.2020

Koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC). Postępowanie znak: ZZP-209/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Telefon kontaktowy w godzinach 8:00-16:00

+48 729 054 221

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 11.11.2020 r. pod numerem: Nr 2020/S 220-539767

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content