Znak postępowania ZZP.ZP.411.69.2022
Data zamieszczenia 24.06.2022

Koncentrat aktywowanego czynnika zespołu protrombiny aPCC; znak postępowania: ZZP.ZP.411.69.2022

Osoby prowadzące postępowanie: Kamila Pierzchała, Anna Siedlecka-Przybyszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.06.2022 r. pod numerem: 2022/S 120-337900

Przekierowanie na e -platformę:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/64653/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content