Znak postępowania ZZP-163/19
Data zamieszczenia 23.08.2019

Kompleksowa organizacja łącznie 17 (siedemnastu) jednodniowych konferencji.

Postępowanie znak: ZZP-163/19

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 23.08.2019 r. pod numerem: 2019/S 162-398507

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content