Znak postępowania ZZP-189/20
Data zamieszczenia 25.09.2020

Fabrycznie nowa aparatura medyczna: aparat USG z funkcją echokardiografii wraz z głowicami. Postępowanie znak: ZZP-189/20

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 25.09.2020 r. pod numerem: 2020/S 187-449392

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content