Znak postępowania ZZP-187/19
Data zamieszczenia 10.09.2019

Fabrycznie nowa aparatura medyczna: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny – 2 sztuki; postępowanie znak: ZZP-187/19

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 02.09.2019 r. pod numerem: 2019/S 174-423714

Przekierowanie na E-platformę.

 

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content