Znak postępowania ZZP-188/19
Data zamieszczenia 11.09.2019

Fabrycznie nowa aparatura medyczna: akcelerator liniowy niskoenergetyczny – 2 sztuki.

Postępowanie znak: ZZP-188/19

Osoba prowadząca postępowanie: Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 10.09.2019 r. pod numerem: 2019/S 174-423717

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content