Znak postępowania ZZP- 70/21
Data zamieszczenia 30.04.2021

Dostawa szczepionki skojarzonej potrójnej p/odrze – śwince – różyczce, Części: 1÷3,

znak postępowania: ZZP-70/21

Osoba prowadząca postępowanie: Joanna Henkelmann

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 30.04.2021 r. pod numerem:

2021/S 084-214265

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content