Znak postępowania ZZP-169/17
Data zamieszczenia 28.08.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-169/17 z dnia 24-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA SMYCZY REKLAMOWYCH Z KARABIŃCZYKIEM Z LOGOTYPEM KAMPANII „TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE” I ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.TWOJAKREW.PL
Dane kontaktowe: Olga Bieleń, Kamila Pierzchała, faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: o.bielen@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskich w dniu 24/08/2017 r. Nr 2017/S 161- 332035
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 115,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 189,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 61,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 - Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 303,15 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 3 - Wzór Oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 142,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 4 - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 177,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 71,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 119,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 191,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content