Znak postępowania ZZP-27/21
Data zamieszczenia 26.02.2021

Dostawa rękawiczek jednorazowych, część 1-4.Postępowanie znak: ZZP-27/21

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska
Telefon kontaktowy: +48 729054221 (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 26/02/2021 r. pod numerem: 2021/S 040-097418

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content