Znak postępowania ZZP-75/20
Data zamieszczenia 09.03.2020

Dostawa odznak, pudełek do odznak i legitymacji „Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu” dla Narodowego Centrum Krwi. Części 1÷3

Dane kontaktowe: Kamila Pierzchała
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail:k.pierzchala@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia: 09/03/2020 r. pod numerem: 521400-N-2020

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.09
Rozmiar pliku 153,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.09
Rozmiar pliku 242,70 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

OWU 2a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.09
Rozmiar pliku 149,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

OWU 2b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.09
Rozmiar pliku 135,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

OWU 2c

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.09
Rozmiar pliku 153,10 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

SOPZ 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.09
Rozmiar pliku 2,19 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

SOPZ 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.09
Rozmiar pliku 2,55 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

SOPZ 1c

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.09
Rozmiar pliku 1,23 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2020.03.09
Rozmiar pliku 159,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2020.03.09
Rozmiar pliku 44,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.17
Rozmiar pliku 141,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wynik postępowania części: 1, 2, 3.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2020.03.23
Rozmiar pliku 187,74 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content