Znak postępowania ZZP-85/21
Data zamieszczenia 29.06.2021

Dostawa odznak, pudełek do odznak i legitymacji „Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

części 1÷3;  Postępowanie znak: ZZP-85/21

Osoba prowadząca postępowanie: Kamila Pierzchała
Telefon kontaktowy: +48 729 054 223  (w godzinach od 8.00 do 16.00)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00098264/01

E – platforma:

https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/public/32553/details

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content