Znak postępowania ZZP-169/20
Data zamieszczenia 25.09.2020

DOSTAWA MIKROKUWET, KRWI KONTROLNEJ I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH wraz z przeglądami oraz DZIERŻAWA HEMOGLOBINOMETRÓW DO OZNACZANIA HEMOGLOBINY (HGB) wraz z dostawą materiałów zużywalnych. Postępowanie znak: ZZP-169/20

Osoba prowadząca postępowanie: Paulina Janiszewska

Telefon kontaktowy w godzinach 8:00-16:00

+48 729 054 221

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 25.09.2020 r. pod numerem: 2020/S 187-449446

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content