Znak postępowania ZZP-85/17
Data zamieszczenia 28.04.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-85/17 z dnia 28-04-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Dane kontaktowe: Paulina Janiszewska, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 28/04/2017 r.Nr ogłoszenia: 77175 – 2017
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.28
Rozmiar pliku 93,06 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.28
Rozmiar pliku 168,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.28
Rozmiar pliku 71,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.28
Rozmiar pliku 138,73 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.28
Rozmiar pliku 64,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.04.28
Rozmiar pliku 232,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.28
Rozmiar pliku 44,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.04.28
Rozmiar pliku 166,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.17
Rozmiar pliku 48,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

ogłoszenie wyniku postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.05.22
Rozmiar pliku 90,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content