Znak postępowania ZZP-162/17
Data zamieszczenia 14.08.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-162/17 z dnia 14-08-2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków antyretrowirusowych; Części 1÷3
Dane kontaktowe: Olga Bieleń, Bartłomiej Kowalski, faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: o.bielen@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 572115-N-2017 z dnia 14/08/2017 r.
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 947,62 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 184,17 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 70,16 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 125,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty (obowiązujący)

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 144,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 143,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22/08/2017r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 53,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.25
Rozmiar pliku 67,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content