Znak postępowania ZZP-166/17
Data zamieszczenia 14.08.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-166/17 z dnia 14-08-2017
Przedmiot zamówienia: Dostawa leków antyretrowirusowych; Części 1÷2
Dane kontaktowe: Marcin Górski, Bartłomiej Kowalski, faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 572134-N-2017 z dnia 14/08/2017 r.
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 890,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 184,04 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 70,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór Umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 125,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Wzór Oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 135,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.14
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 52,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wyniki postępowania

Wyniki postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.25
Rozmiar pliku 76,52 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content