Znak postępowania ZZP-06/21
Data zamieszczenia 28.10.2020

Dostawa koncentratu czynnika krzepnięcia IX (osoczopochodnego lub rekombinowanego) wraz z zestawem do podawania. Części 1÷2. Postępowanie znak: ZZP-06/21

Osoba prowadząca postępowanie: Bartłomiej Kowalski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 28.10.2020 r. pod numerem: 2020/S 210-512526

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content