Znak postępowania ZZP-155/17
Data zamieszczenia 09.08.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-155/17 z dnia 09-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: REZONANS MAGNETYCZNY
Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 09/08/2017 r., pod numerem 2017/S 151-312195
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 124,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 299,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Projekt instalacji sanitarnych

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 18,50 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 539,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Schemat rozmieszczenia pomieszczeń - załącznik nr 6 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 425,98 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 5 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 981,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 117,33 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 405,21 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 540,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 672,31 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 505,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 189,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.09
Rozmiar pliku 505,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert wraz z korektą

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.06
Rozmiar pliku 63,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.06
Rozmiar pliku 63,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Drugie sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 84,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.18
Rozmiar pliku 70,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Wynik postępowania

Wynik postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.12
Rozmiar pliku 118,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content