Znak postępowania ZZP-154/17
Data zamieszczenia 03.08.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-154/17 z dnia 03-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: REZONANS MAGNETYCZNY
Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski, faks: +48 22 8833513
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 03/08/2017 r., pod numerem 2017/S 147-303948
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 120,03 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 274,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Aktualne ogólne warunki umowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.08
Rozmiar pliku 397,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Aktualny druk oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.08
Rozmiar pliku 511,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 117,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 405,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 509,65 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogólne warunki umowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 850,60 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.09.08
Rozmiar pliku 98,47 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 190,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 137,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania V

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.08
Rozmiar pliku 937,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania IV

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.29
Rozmiar pliku 199,31 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania III

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 199,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania II

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.11
Rozmiar pliku 199,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedzi na pytania I

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.07
Rozmiar pliku 232,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Trzecie sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.29
Rozmiar pliku 70,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Drugie sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.23
Rozmiar pliku 70,53 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.11
Rozmiar pliku 70,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Omyłka pisarska w SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.04
Rozmiar pliku 187,05 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.11.29
Rozmiar pliku 106,34 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content