Znak postępowania ZZP-147/17
Data zamieszczenia 28.07.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-147/17 z dnia 28-07-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY WYSOKOENERGETYCZNY (DO COZL)
Dane kontaktowe: Olga Bieleń, Kamila Pierzchała, faks: 22 883 35 13
Adres e-mail: o.bielen@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 28/07/2017r., Nr 2017/S 143-294147
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 124,29 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 224,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1 - Ogólne warunki umowy - AKTUALNE NA DZIEŃ 30/08/2017R

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.30
Rozmiar pliku 139,11 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 1 - Ogólne warunki umowy - AKTUALNE NA DZIEŃ 22/08/2017R.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 138,78 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 - Wzór Oferty - AKTUALNY NA DZIEŃ 22/08/2017R.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 234,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 6 - Wymagania do adaptacji pomieszczeń w budynku pod nazwą Oncor I (...) z dnia 22/08/2017r

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 48,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

OGÓLNE WARUNKI UMOWY -AKTUALNE NA DZIEŃ 31.07.2017R.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 111,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

WZÓR OFERTY - AKTUALNY NA DZIEŃ 31.07.2017R

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 238,41 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 1 - Ogólne warunki umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 96,79 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 - Wzór Oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 240,40 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 3 - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 161,13 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 71,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 5 -Rzuty techniczne pomieszczeń

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 2,70 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 6 - Wymagania do adaptacji pomieszczeń w budynku pod nazwą Oncor I celem wymiany przyspieszacza liniowego wysokoenergetycznego

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 41,87 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

WZÓR OFERTY - AKTUALNY NA DZIEŃ 25.08.2017R.

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.25
Rozmiar pliku 268,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

WZÓR OFERTY - AKTUALNY NA DZIEŃ 31.07.2017R.

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 208,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 236,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 191,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie Wykonawcy dot. grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.07.28
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.06
Rozmiar pliku 46,24 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 6 - Wymagania do adaptacji pomieszczeń w budynku pod nazwą Oncor I (...) z dnia 22/08/2017r.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 48,72 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiany do SIWZ

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 867,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 72,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja dla Wykonawców

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.17
Rozmiar pliku 832,09 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

sprostowanie do ogłoszenia - terminy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.17
Rozmiar pliku 70,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie do ogłoszenia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.07.31
Rozmiar pliku 69,58 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Pytania i odpowiedzi

5 Odpowiedź na pytanie - ZZP.ZP.147/17.795.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.30
Rozmiar pliku 845,36 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

4 Odpowiedź na pytanie - ZZP.ZP.147/17.786.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.25
Rozmiar pliku 843,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

3 Odpowiedź na pytanie - ZZP.ZP.147/17.759.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.22
Rozmiar pliku 946,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

2 Odpowiedź na pytanie - ZZP.ZP.147/17.700.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 832,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Odpowiedź na pytanie - ZZP.ZP.147/17.698.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.03
Rozmiar pliku 840,56 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content