Znak postępowania ZZP-151/17
Data zamieszczenia 01.08.2017
Ogłoszenie o przetargu numer ZZP-151/17 z dnia 01-08-2017
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA, INSTALACJA/MONTAŻ I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: AKCELERATOR LINIOWY NISKOENERGETYCZNY 1 szt.
Dane kontaktowe: Marcin Górski
Adres e-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 01/08/2017r., Nr 2017/S 145-298859
Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 124,42 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 209,22 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 72,08 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załacznik nr 3 do SIWZ - Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 162,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 164,27 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 6 do wzoru umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 32,54 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 5 do wzoru umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 25,38 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 4 do wzoru umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 55,61 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór umowy

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 150,39 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 45,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 190,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2017.08.01
Rozmiar pliku 227,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Pytania i odpowiedzi

ZZP.ZP.151/17.777.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 868,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.151/17.741.17

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.16
Rozmiar pliku 816,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Informacje

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.09.05
Rozmiar pliku 49,49 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druga zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 70,32 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druga zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.24
Rozmiar pliku 868,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.16
Rozmiar pliku 79,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2017.08.16
Rozmiar pliku 816,59 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.