Znak postępowania ZZP-191/18
Data zamieszczenia 08.10.2018

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: respiratory.

Postępowanie znak: ZZP-191/18

Dane kontaktowe: Bartłomiej Kowalski
Faks: +48 22 8833513
Adres e-mail: b.kowalski@zzpprzymz.pl
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 06/10/2018r pod numerem: 2018/S 193-435824

Dokumenty do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.08
Rozmiar pliku 126,68 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.08
Rozmiar pliku 290,90 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.16
Rozmiar pliku 72,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 89,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Załączniki do SIWZ

Wzór umowy dla „MEDINET” Wrocław - załącznik nr 1a

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.08
Rozmiar pliku 524,81 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.08
Rozmiar pliku 468,99 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3

Format pliku Plik XML
Data publikacji 2018.10.08
Rozmiar pliku 130,92 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.08
Rozmiar pliku 116,67 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy dla GCM w Katowicach - załącznik nr 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.08
Rozmiar pliku 246,23 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Wzór umowy dla SK UM w Poznaniu - załącznik nr 1c

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.08
Rozmiar pliku 435,37 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny wzór umowy dla GCM w Katowicach - załącznik nr 1b

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.16
Rozmiar pliku 246,18 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny druk oferty - załącznik nr 2

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.16
Rozmiar pliku 457,19 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Formularze

Druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.08
Rozmiar pliku 293,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.08
Rozmiar pliku 45,00 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Nowy, aktualny druk oferty

Format pliku Dokument DOC
Data publikacji 2018.10.16
Rozmiar pliku 286,50 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.191/18.862.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.16
Rozmiar pliku 358,86 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.191/18.879.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.22
Rozmiar pliku 200,82 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.191/18.893.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.24
Rozmiar pliku 280,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Informacja z otwarcia ofert

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.30
Rozmiar pliku 83,30 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

ZZP.ZP.191/18.846.18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.10.12
Rozmiar pliku 2,61 MB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.07
Rozmiar pliku 123,88 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Zawiadomienie o unieważnieniu ZZP-191/18

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.22
Rozmiar pliku 170,84 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.11.26
Rozmiar pliku 233,01 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Unieważnienie czynności unieważnienia postępowania

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.03
Rozmiar pliku 127,55 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2018.12.06
Rozmiar pliku 123,83 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Format pliku Dokument PDF
Data publikacji 2019.02.22
Rozmiar pliku 116,07 KB
Podpis cyfrowy Pobierz sygnaturę
Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content