Znak postępowania ZZP.ZP.411.28.2023
Data zamieszczenia 07.02.2023

„Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla 23 Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz dla Narodowego Centrum Krwi wraz ze świadczeniem usług serwisu oraz usług rozwojowych”. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.28.2023

Osoby prowadzące postępowanie:  Bartłomiej Kowalski, Marcin Górski
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.02.2023 r. pod numerem: 2023/S 027-078885

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content