Znak postępowania ZZP.ZP.411.86.2023
Data zamieszczenia 08.09.2023

Dostawa i realizacja oprogramowania platformy pozwalającej na gromadzeniu, zarzadzaniu oraz udostępnianiu dla klientów zewnętrznych danych bibliograficznych. Postępowanie znak: ZZP.ZP.411.86.2023

Osoby prowadzące postępowanie: Bartłomiej Kowalski, Karolina Wójt
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.09.2023 r. pod numerem: 2023/S 173-540385

Przekierowanie na platformę zakupową

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content