Znak postępowania ZZP-157/20
Data zamieszczenia 22.07.2020

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. “Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”; postępowanie znak: ZZP-157/20 części: 1÷4

Osoba prowadząca postępowanie: Marcin Górski

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 22.07.2020 r. pod numerem: 2020/S 140-344307

Przekierowanie na E-platformę.

Do weryfikacji podpisu cyfrowego sugerujemy użycie aplikacji proCertum SmartSign.
Skip to content